ekologiczne technologie

KOTŁY NA BIOMASĘ

Biomasa o wilgotności < 45%

Biomasa o wilgotności < 60%

Biomasa o wilgotności < 38%

Biomasa o wilgotności < 30%

BIOMASA to rozdrobnione odpady w czystej i stałej postaci bez jakichkolwiek dodatków innych niż pochodzenia drzewnego lub roślinnego. BIOMASA charakteryzuje się zróżnicowaną granulacją, wilgotnością oraz zawartością elementów niepalnych np. krzemu. Jedną z najczęściej stosowanych norm dla określenia biomasy jest norma PN-EN ISO 17225-1 lub austriacka norma ONORM w której określono podstawowe parametry i właściwości. Biomasa jest bardzo dobrym paliwem do celów wytwarzania energii cieplej ale aby to zrealizować w sposób efektywny należy dobrać odpowiedni kocioł i rozwiązania techniczne do charakterystyki danego paliwa. Nieodpowiedni dobór urządzenia najczęściej skutkuje tym, że zamiast oszczędności i bezawaryjnej pracy otrzymujemy urządzenie, które będzie powodowało problemy.

Podstawowymi właściwościami biomasy, które należy wziąć pod uwagę przy doborze kotła są:

- granulacja z określeniem frakcji drobnych <3mm, frakcji średniej <100mm>3mm oraz frakcji dużej <300mm

- wilgotność względna, czyli stosunek ilości zawartej wody do całości masy

- wartość opałowa

- zawartość popiołu

 

Oferowane przez nas kotły zaprojektowane są do spalania biomasy takiej jak:

- zrębki drzewne

- trociny i wióry

- pellet, brykiet

- agropellet

- drewno

- słoma, siano

- gałęzie

- pozostałości ogrodnicze i z zieleni miejskiej