Koncepcja instalacji na biomasę – kocioł o mocy 5MW