Kotły na biomasę

Biomasa o wilgotności < 45%
Biomasa o wilgotności < 60%
Biomasa o wilgotności < 38%
Biomasa o wilgotności < 30%

BIOMASA to rozdrobnione odpady w czystej i stałej postaci bez jakichkolwiek dodatków innych niż pochodzenia drzewnego lub roślinnego. BIOMASA charakteryzuje się zróżnicowaną granulacją, wilgotnością oraz zawartością elementów niepalnych np. krzemu. Jedną z najczęściej stosowanych norm dla określenia biomasy jest norma PN-EN ISO 17225-1 lub austriacka norma ONORM w której określono podstawowe parametry i właściwości. Biomasa jest bardzo dobrym paliwem do celów wytwarzania energii cieplej ale aby to zrealizować w sposób efektywny należy dobrać odpowiedni kocioł i rozwiązania techniczne do charakterystyki danego paliwa. Nieodpowiedni dobór urządzenia najczęściej skutkuje tym, że zamiast oszczędności i bezawaryjnej pracy otrzymujemy urządzenie, które będzie powodowało problemy.

Podstawowymi właściwościami biomasy, które należy wziąć pod uwagę przy doborze kotła są:

– granulacja z określeniem frakcji drobnych <3mm, frakcji średniej <100mm>3mm oraz frakcji dużej <300mm

– wilgotność względna, czyli stosunek ilości zawartej wody do całości masy

– wartość opałowa

– zawartość popiołu

 

Oferowane przez nas kotły zaprojektowane są do spalania biomasy takiej jak:

– zrębki drzewne

– trociny i wióry

– pellet, brykiet

– agropellet

– drewno

– słoma, siano

– gałęzie

– pozostałości ogrodnicze i z zieleni miejskiej