Model EOS

– moc 250-5800kW

– wilgotność względna biomasy <45%

– granulacja biomasy <300mm

– rodzaje biomasy: zrębki, trociny, wióry, pellet, brykiet, agropellet

– przykłady zastosowań: przemysł drzewny, ciepłownie i energetyka zawodowa, ogrzewanie osiedli, hotele i branża sportowo-turystyczna, hodowla roślin szklarniowych, hale przemysłowe

Opis urządzenia:

Kocioł stalowy, wodny, czterociągowy do wytwarzania gorącej wody do celów grzewczych. Kocioł zbudowany z komory spalania wymurowanej ceramiką ognioodporną wraz z płaszczem wodnym chłodzącym komorę; palnika mechanicznego z ruchomym rusztem schodkowym; automatycznego podajnika biomasy w trzech opcjach: podajnik ślimakowy, podajnik DUPLO podwójnych ślimaków (patent Uniconfort) oraz podajnika szufladowego; systemu podawania trzech strumieni powietrza (pierwotnego, wtórnego i trzeciego) wraz z wentylatorami sterowanymi automatycznie z szafy sterującej kotła; poziomego wymiennika płomieniówkowego spaliny/woda; systemu automatycznego odpopielania za pomocą dwóch wybieraków ślimakowych pierwszego zamontowanego na końcu rusztu, drugiego pod rusztem; pneumatycznego czyszczenia wymiennika; automatycznego zapłonu; systemu automatycznego sterowania wraz z opcją zdalnej obsługi poprzez sieć internetową lub ethernetową.

Poszczególne rozwiązania techniczne mogą się różnić od powyższego opisu, gdyż każdorazowo kocioł jest dobierany indywidualnie do potrzeb klienta i rodzaju stosowanego paliwa.