Kotły na odpady roślinne

Odpady poprodukcyjne pochodzenia roślinnego, to wszelkiego rodzaju pozostałości z procesów technologicznych hodowli zwierząt i roślin oraz procesów agrotechnicznych.

Najczęściej tego typu odpady charakteryzują się wysoką wilgotnością i zanieczyszczeniem pochodzenia biologicznego, niską wartością opałową i bardzo zróżnicowaną frakcją i gęstością. Jednakże biorąc pod uwagę dyrektywy parlamentu   UE o utylizacji tego typu odpadów, gdzie wprowadzono zakaz „pozbywania się” go poprzez oddawanie rolnikom do celów agrotechnicznych, bardzo słusznym wydaje się przekształcanie termiczne w miejscu powstawania odpadu z jednoczesnym wykorzystaniem powstałej energii na cele własne.

Oczywiście podejście do tego tematu powinno być indywidualne, ponieważ w jednym przypadku może się to okazać korzystne a w innym nieuzasadnione ekonomicznie. Każdorazowo przeprowadzamy dla klientów takie analizy ekonomiczne z wyliczeniem ewentualnego okresu zwrotu z oszczędności.

 

Przykładowe rodzaje paliw roślinnych do wykorzystania w naszych instalacjach:

– słoma/plewy zbożowe

– siano

– gałęzie i tzw. „zielona masa” pochodząca z prześwietleń dróg, utrzymania zieleni miejskiej, oczyszczania brzegów rzek itp.

– podłoże po hodowli pieczarek i grzybów

– ściółki z hodowli kur, koni i bydła

– pestki owoców z procesu wytłaczania

– wytłoki owocowe (skórki, gniazda owocowe) i warzywne z produkcji soków i koncentratów

– łupiny orzechów

– wytłoki po produkcji oleju


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/maniek06/public_html/domains/ecologika.pl/public_html/wp-content/themes/ecologika/templates/page-singleproduct.php on line 144