Realizacje

Budowa kotłowni na biomasę w Sochaczewie.

Właśnie rozpoczęliśmy budowę kotłowni w Sochaczewie, która będzie pracować na cele suszarni biomasy

do produkcji pelletu, dzięki czemu produkt finalny w postaci pelletu zyska na jakości i będzie certyfikowany

w najwyższym standardzie jakości.

Moc kotła: 3500kW

Sprawność: ponad 90%

Czynnik: woda 105oC

Paliwo: zrębka odpadowa o wilgotności do 50%

Planowany termin uruchomienia instalacji: czerwiec 2020r.

Cuneo – Włochy

Moc cieplna 10 MW

Moc elektryczna 2,5 MW

Paliwo: Kora drzewna + mokre trociny

Siewieroomieżsk – Rosja

Moc cieplna 5,8 MW

Moc elektryczna 1 MW

Paliwo: Zrębki drzewne o wysokiej wilgotności

Biella -Włochy

Moc cieplna 2 MW

Moc elektryczna 200 kW

Paliwo: Zrębki drzewne o wysokiej wilgotności

Kiszyniów – Mołdawia

Moc cieplna 4000 kW

Paliwo: Wytłoki z jabłek + zrębki

Abidżan – Wybrzeże Kości Słoniowej

Moc cieplna 2000 kW

Paliwo: łupiny kakao + biomasa z zieleni miejskiej

Treviso – Włochy – Ferma kurza

Moc cieplna 700 kW

Paliwo: Kurzak (podściółka)

Abidżan – Wybrzeże Kości Słoniowej

Moc cieplna 11 000 kW

Paliwo: Skórki pomidorów + gałęzie (łęty pomidorów)

Północna Irlandia – Pieczarkarnia

Moc cieplna 10 x 1 MW

Paliwo: Podłoże pieczarkarskie + zrębki

Treviso – Włochy

Moc cieplna 4 MW

Moc elektryczna 1 MW

Paliwo: Odpady z produkcji pelletu