Kotły na odpady meblarskie

Odpady meblarskie to najczęściej rozdrobnione lub nierozdrobnione zrzyny pochodzące z przetwarzania płyt wiórowych, MDF, HDF, LDF w postaci laminowanej lub nielaminowanej.

Płyta wiórowa to płyta z wiórów drzewnych wiązanych żywicą klejową mocznikowo-formaldehydową, w przypadku wersji laminowanej dodatkowo pokryta jest arkuszami impregnowanymi.

Płyty MDF,HDF, LDF rozróżnia gęstość płyty, czyli ciśnienia prasowania (Medium, High, Low), płyta tego typu powstaje w procesie ciśnieniowego prasowania włókien drzewnych z dodatkiem substancji łączących i utwardzających.

Powyższe produkty uboczne z produkcji świetnie nadają się do wykorzystania na cele produkcji energii cieplnej i elektrycznej np. ogrzewania hal produkcyjnych czy dostarczania ciepła do procesów technologicznych oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu tzw. ORC.

Aby jednak zrobić to w sposób zgodny z obowiązującym polskim prawem, należy wziąć pod uwagę trzy rozporządzenia:

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody oraz późniejsza nowelizacja z dnia 22 maja 2018r.

Zgodnie z powyższymi wymogami instalacja musi spełniać warunki:

– kocioł musi posiadać komorę o odpowiednio dużej pojemności i skonstruowaną w taki sposób aby zapewnić temperaturę spalania minimum 850oC oraz czas przebywania spalin w komorze mierzony od ostatniego punktu podawania powietrza, nie mniejszy niż 2 sekundy,

– kocioł musi być wyposażony w alternatywny palnik pomocniczy (najczęściej olejowy lub gazowy), który ma za zadanie utrzymywać temperaturę 850oC w przypadku rozpalania i wygaszania oraz w przypadku gdy ilość podawanych odpadów nie jest w stanie zapewnić samoczynnie tej temperatury,

– układ automatycznego sterowania, który ma za zadanie regulować proces spalania w taki sposób aby utrzymywać wymogi ustaw, a w przypadku gdy nie jest w stanie tego zapewnić odłączyć podawanie odpadów w czasie nie dłuższym niż cztery godziny od momentu powstania zakłóceń,

– system automatyki musi posiadać ciągły pomiar temperatury spalania w komorze,

– zawartości tlenu w spalinach

– ciśnienia gazów spalinowych

Ponadto w wielu przypadkach wymagany jest ciągły pomiar emisji poszczególnych związków wskazanych w rozporządzeniu o standardach emisyjnych takich jak: pył, CO, SO2, NOx.

 

W przypadku podjęcia się przez Państwa tego typu przedsięwzięcia ofertujemy pełne doradztwo w zakresie technicznym oraz poprzez naszych partnerów obsługę i przygotowanie dokumentów po kątem prawnym i administracyjnym.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/maniek06/public_html/domains/ecologika.pl/public_html/wp-content/themes/ecologika/templates/page-singleproduct.php on line 144