Ankieta
W celu przygotowania oferty niezbędne będzie wypełnienie załączonej ANKIETY KOGENERACYJNEJ. Prosimy o kontakt w przypadku wątpliwości.

Ankieta.pdf

Dowiedz się więcej

Kogeneracja

KOGENERACJA – rozwiązanie dla przemysłu i energetyki zawodowej

W czasach gdy koszty zakupu energii elektrycznej zwiększają się w szybkim tempie i planuje się kolejne podwyżki, gdy w ujęciu globalnym zaczyna brakować źródeł konwencjonalnych do jej wytwarzania, gdy produkcja prądu z węgla i paliw kopalnych jest coraz trudniejsza i przynosi negatywny wpływ na środowisko, jednym z najciekawszych rozwiązań jest rozproszone wytwarzanie energii na własne cele z biomasy i własnych odpadów poprodukcyjnych.

Kogeneracja co to jest?

W skrócie mówiąc jest to jednoczesne wytwarzanie w skojarzeniu dwóch energii w jednej instalacji, ciepła i prądu, gdzie zależy nam na jak najefektywniejszym wytworzeniu energii elektrycznej przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu energii cieplnej. W tym przypadku właśnie ten odzysk ciepła ma wiodące znaczenie dla efektywności całego układu kogeneracji, bo przecież znamy dobrze widok ogromnych elektrowni nad którymi unoszą się chmury pary wodnej pochodzącej z ciepła odpadowego po produkcji prądu, ciepła które jest zmarnowane przez co znacznie obniża sprawność dużych bloków energetycznych.

Sercem systemu kogeneracji na biomasę są: kocioł wytwarzający ciepło z biomasy o odpowiednich parametrach oraz turbina przetwarzająca to ciepło w energię elektryczną.

Firma Uniconfort będąc światowym liderem w produkcji kotłów do kogeneracji proponuje 5 rozwiązań kogeneracyjnych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb:

1. System ORC (Organiczny Cykl Rankine’a) z kotłem na olej diatermiczny i turbogeneratorem o mocach do 3MW elektrycznych

2. Turbina parowa z kotłem parowym wysokociśnieniowym o mocach do 5MWe

3. Turbina powietrzna z wymiennikiem spaliny/powietrze o mocach do 300kWe

4. Expander śrubowy z kotłem parowym o mocach do 300kWe

5. Silnik parowy niskociśnieniowy z kotłem parowym o mocach do 700kWe

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz kontaktu z nami gdyż każde rozwiązanie może być dostosowane indywidualnie do Państwa potrzeb.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/maniek06/public_html/domains/ecologika.pl/public_html/wp-content/themes/ecologika/templates/page-singleproduct.php on line 144
Katalog PDF