Model GLOBAL

– moc 350kW-30MW

– wilgotność względna biomasy <60%

– granulacja biomasy <300mm

– rodzaje biomasy: zrębki, trociny, wióry, kora drzewna, gałęzie, odpady ogrodnicze, biomasa wysoko zanieczyszczona krzemem (piaskiem, ziemią), słoma, siano, pellet, brykiet, agropellet

– przykłady zastosowań: tartaki, przemysł drzewny, przemysł spożywczy, hodowla zwierząt, elektrociepłownie,  ciepłownie i energetyka zawodowa, ogrzewanie osiedli, hodowla roślin szklarniowych, hale przemysłowe

Opis urządzenia:

Kocioł stalowy, wodny, czterociągowy do wytwarzania gorącej wody, wody przegrzanej oraz pary do celów grzewczych i technologicznych. Kocioł zbudowany z komory spalania tzw. adiabatycznej „suchej”, która nie jest chłodzona płaszczem wodnym, natomiast jest wymurowana specjalną ceramiką trójwarstwową z której każda warstwa ma inne właściwości (ognioodporne, kumulacyjne, izolacyjne), komora o bardzo dużej pojemności dla uzyskania najlepszej efektywności cieplnej nawet przy spalaniu biomasy o niskich parametrach energetycznych i wysokiej wilgotności; komory dopalania także „suchej” mającej  za zadanie poprawić jakość spalin wytworzonych w komorze spalania, dopalić pyły, ponieść temperaturę itd.; palnika mechanicznego z ruchomym rusztem schodkowym chłodzonym wodą, który to ruszt jest podzielony na trzy strefy spalania (rozpalanie, spalanie, dopalanie) pod kątem prędkości posuwu i ilości powietrza dla precyzyjnego i maksymalnie skutecznego spalania biomasy „trudnej”; automatycznego podajnika biomasy w trzech opcjach: podajnik ślimakowy, podajnik DUPLO podwójnych ślimaków (patent Uniconfort) oraz podajnika szufladowego; poziomego wymiennika płomieniówkowego spaliny/woda; systemu automatycznego odpopielania zbudowanego z komory zrzutowej wymurowanej cementem ognioodpornym zamontowanej pod rusztem ruchomym gdzie grawitacyjnie opada popiół z procesu spalania, dzięki wyeliminowaniu elementów mechanicznych układ odpopielania radzi sobie z usuwaniem popiołu ze spalania biomasy z dużą zawartością popiołu i tendencją to tworzenia szlaki; pneumatycznego czyszczenia wymiennika; automatycznego zapłonu; systemu automatycznego sterowania wraz z opcją zdalnej obsługi poprzez sieć internetową lub ethernetową.

Poszczególne rozwiązania techniczne mogą się różnić od powyższego opisu, gdyż każdorazowo kocioł jest dobierany indywidualnie do potrzeb klienta i rodzaju stosowanego paliwa.