Wariant E

System pneumatycznego podawania peletu z kilku-miejscowym poborem z magazynu. Wygodne i funkcjonalne.

Szczegóły produktu

System wentylacji i pneumatycznego transportu peletu z kilkumiejscowym poborem materiału z magazynu peletu

  • Pobór paliwa
  • Zasobnik wyładunkowy WX10
  • Silnik zasysający WX10
  • Rura powietrza powrotnego
  • Ręczny selektor poboru paliwa
  • Rura podająca pelet
Katalog PDF