Wariant G

System pneumatycznego podawania paliwa z podziemnego magazynu.

Szczegóły produktu

System wentylacji i pneumatycznego podawania peletu z podziemnego magazynu paliwa

  • Wentylator zasysający WX15
  • Rura powietrza powrotnego
  • Rura podająca pelet
Katalog PDF